Sanering

Vänd er då till oss. Vi har erfarenheten, kunskapen och utrustningen för att utföra professionell sanering. Vår strävan är att vara innovativa i vår dagliga verksamhet. Att ständigt förbättra, effektivisera och modifiera gängse arbetsmetoder.​

Våra saneringstjänster

  • Asbestsanering & Analyser
  • Klottersanering & Klotterskydd
  • Luktsanering Allergisanering
  • Högtrycksrengöring
  • Industrirengöringar
  • Sanering efter dödsfall
  • Specialsaneringar
  • Miljösaneringar
  • Rivning & demontage
  • Tankrengöring m.m