Ventilation

När er ventilationsanläggning fungerade som den skulle. Idag är den kanske en spillra av sitt forna jag och sprider mest omkring partiklar med reducerad effekt.

Damm, pollen, mögel, betongrester och andra byggnadsmaterial, även döda möss är exempel på vad man kan finna i ventilationskanaler.

Erfarenheten visar att en rengöring kan förbättra effekten avsevärt. Resultatet blir att Du får en ren luft att andas.

Ventilationstjänster

  • Kanalrengöring
  • Aggregat/batteri rengöring
  • Desinfektion
  • Service & Filterbyten
  • Skorstensrensningar
  • Kartläggning & dokumentation
  • Kamerainspektion i skorstenar
  • Rengöring av don
  • Kanalförseglingar